HOMEOPATICKÁ LÉČBA

               

   

 Homeopatie je léčebná metoda, která využívá principu podobnosti.

                                       Tedy, že  podobné léčí podobným" .

 

Zakladatelem této metody byl německý lékař dr. Samuel Hahnemann /1755 1843/.      Svůj objev podložil mnoha výsledky přesně prováděných výzkumů a pokusů.

V praxi to znamená, že látka, která vyvolá u zdravého jedince příznaky některého onemocnění, je schopná nemocného s těmito  příznaky léčit.

Homeopatické léky se používají  naředěné, lék obsahuje velmi nízkou koncentraci původní účinné látky, která se dále ještě zpracovává. Číslo uvedené za názvem léku udává kolikrát byl lék naředěn/ v poměru 1:100/, nejčastější používaná ředění jsou 9 CH,15 CH, 30 CH, 200 CH.

Písmeno C – znamená název ředění – centezimální /1:100/

Písmeno H – znamená dle Hahnemannna

 

Homeopatický lék se vybírá individuálně pro každého pacienta, podle jednotlivých příznaků jeho nemoci a celkového zdravotního stavu. Pro výběr síly léku platí, že při malé podobnosti mezi příznaky pacienta a příznaky dané látky se používá nízké ředění, při velké podobnosti  mezi příznaky pacienta a příznaky dané látky se používá vysoké ředění.

Homeopatická terapie nepotlačuje symptomy nemoci. Vnáší do těla informaci, která upravuje vzniklou nerovnováhu. Tyto léky doplňují a někdy zcela nahrazují klasickou nebo chirurgickou terapii.

 

                            Ani homeopatie  však  není všelékem a má své limity.